Oʻzbekistondagi YTTBga hamkor moliyaviy muassasalar va ularning faoliyatini qoʻllab-quvvatlash

Bankning mamlakatdagi investitsiyaviy amaliyotlariga koʻmaklashish

MMRD Oʻzbekistondagi mayda, kichik va oʻrta biznes korxonalari (“MKOʻBK”) uchun ixtisoslashgan kredit tadbirlarini ishlab chiqish yoʻli bilan, shuningdek, ishonchli bank amaliyotlari, risklarni boshqarishning mukammal tuzilmalari hamda korporativ boshqaruvning ilgʻor tuzilmalarini tatbiq qilish orqali ishtirokchi banklarning institutsion salohiyatini mustahkamlashga yordam beradi.

MKOʻBK sektori Oʻzbekistondagi iqtisodiy oʻsishni harakatga keltiruvchi mexanizm hisoblanadi. Ushbu sektorda 2021 yilda mamlakatdagi jami ishchi kuchining 70,1 foizi band boʻlib, u YMMning 55,7 foizini yaratadi.


Qoʻllab-Quvvatlash Sohalari

Ishtirokchi bank faoliyatidagi kamchiliklar yuzasidan dastlabki tahlili oʻtkazilgach,
quyida koʻrsatilgan sohalarning barchasi yoki baʼzilarini oʻz ichiga olgan salohiyatni
rivojlantirish maxsus dasturi ishlab chiqilib, amalga oshiriladi:


35 271 276  

OʻZBEKISTON AHOLISI YANVAR 2021 YIL HOLATIGA

14 930  

2021-YIL SENTYABR OYI HOLATIGA AHOLI JON BOSHIGA TOʻGʻRI KELADIGAN OʻRTACHA YIM (MING SO'MDA) 

69

Biznesni yuritishning qulayligiga koʻra Jahon bankining 2020-yilgi reytingda 190 mamlakat orasidagi oʻrni

25 % 

2021-YIL SENTYABR OYI HOLATIGA YIMGA NISBATAN EKSPORTNING FOIZDAGI HISSASI

Oʻqitish

Oʻquv mashgʻulotlari qoʻllab-quvvatlash sohalarida eʼtirof etilgan mavzularga oid boʻlib,
u quyidagilardan tashkil topadi:
Markazlashgan oʻquv mashgʻulotlari, Amaliy mashgʻulotlar, Seminarlar

Ishtirokchi Moliyaviy Muassasalar


53,9% 

2020-YILDA YIMDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ULUSHI

55,7% 

2021-YIL SENTYABR OYI HOLATIGA YIMDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ULUSHI 

48,7%  

2021-YIL SENTYABR OYI HOLATIGA YIMGA NISBATAN IMPORTNING FOIZDAGI HISSASI

70,1% 

2021-YIL SENTYABR OYI HOLATIGA YIMDA BANDLIK SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ULUSHI


Republic of Korea

This​ programme ​is ​supported ​by ​the ​Republic ​of ​Korea ​and ​the ​EBRD ​Small​ Business​ Impact ​Fund​
(Italy,​ Japan, ​Korea, ​Luxembourg,​ Sweden,​ Switzerland, ​Taipei ​China ​and ​the ​USA).