Oʻzbekistondagi YTTBga hamkor moliyaviy muassasalar va ularning faoliyatini qoʻllab-quvvatlash

Bankning mamlakatdagi investitsiyaviy amaliyotlariga koʻmaklashish

MMRD Oʻzbekistondagi mayda, kichik va oʻrta biznes korxonalari (“MKOʻBK”) uchun ixtisoslashgan kredit tadbirlarini ishlab chiqish yoʻli bilan, shuningdek, ishonchli bank amaliyotlari, risklarni boshqarishning mukammal tuzilmalari hamda korporativ boshqaruvning ilgʻor tuzilmalarini tatbiq qilish orqali ishtirokchi banklarning institutsion salohiyatini mustahkamlashga yordam beradi.

MKOʻBK sektori Oʻzbekistondagi iqtisodiy oʻsishni harakatga keltiruvchi mexanizm hisoblanadi. Ushbu sektorda 2019 yilda mamlakatdagi jami ishchi kuchining 76,2 foizi band boʻlib, u YMMning 56,5 foizini yaratadi. 2019-yili kichik biznes subektlariga berilgan kreditlarning umumiy hajmi 55,4 trillion soʻmni tashkil qilgan. 


Qoʻllab-Quvvatlash Sohalari

Ishtirokchi bank faoliyatidagi kamchiliklar yuzasidan dastlabki tahlili oʻtkazilgach,
quyida koʻrsatilgan sohalarning barchasi yoki baʼzilarini oʻz ichiga olgan salohiyatni
rivojlantirish maxsus dasturi ishlab chiqilib, amalga oshiriladi:


34 191 747 

Oʻzbekiston aholisi iyul 2020 yil holatiga

15 242 

2019-yilda aholi jon boshiga toʻgʻri keladigan oʻrtacha YIM (ming so'mda) 

69

Biznesni yuritishning qulayligiga koʻra Jahon bankining 2020-yilgi reytingda 190 mamlakat orasidagi oʻrni

21 %

2016-yilda YIMga nisbatan eksportning foizdagi hissasi

Oʻqitish

Oʻquv mashgʻulotlari qoʻllab-quvvatlash sohalarida eʼtirof etilgan mavzularga oid boʻlib,
u quyidagilardan tashkil topadi:
Markazlashgan oʻquv mashgʻulotlari, Amaliy mashgʻulotlar, Seminarlar

Ishtirokchi Moliyaviy Muassasalar


60,4 %

2018-yilda YIMda Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi

56,5 %

2019-yilda YIMda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi  

76,3 %

2018-yilda bandlik sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi

76,2 %

2019-yilda bandlik sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi


Republic of Korea

This​ programme ​is ​supported ​by ​the ​Republic ​of ​Korea ​and ​the ​EBRD ​Small​ Business​ Impact ​Fund​
(Italy,​ Japan, ​Korea, ​Luxembourg,​ Sweden,​ Switzerland, ​Taipei ​China ​and ​the ​USA).