MMRD quyidagi xizmatlarni koʻrsatishi mumkin:

  • Boshqaruv tuzilmasi - Kuzatuv kengashiga bankning maqsadlarini qoʻllab-quvvatlash va boshqaruv hamda aksiyadorlar oʻrtasidagi munosabatlarni samarali boshqarishni taʼminlashga imkon beruvchi mavjud mexanizmni koʻrib chiqish yoki yangisini tashkil etishda koʻmaklashish; kuzatuv va boshqaruv kengashlariga oʻz majburiyatlarini bajarishga imkon beruvchi va samarali qaror qabul qilish hamda samarali boshqaruvga koʻmaklashuvchi tashkiliy tuzilmani yaratishga yordam berish.
  • Boshqaruv kengashi qoʻmitalari - mavjud qoʻmitalar koʻlamini koʻrib chiqishga koʻmaklashish hamda samaradorlikni oshirish boʻyicha tavsiyalar berish, shuningdek, muayyan sohalarga (masalan, audit, risk, kompensatsiya) koʻproq eʼtibor qaratish; bu aniq belgilangan koʻlam, ish tartiblari, hisobot tayyorlovchi boʻlinmalar va vakolatlar istiqbollarini oʻz ichiga oladi.
  • Ichki audit – mavjud funksiyaning mustaqilligi va samaradorligini baholash uchun tahlil oʻtkazishda koʻmaklashish