Maqsadlar

 

MMRD maqsadlari

MMRD maqsadlarini ikki toifaga ajratish mumkin.

Qisqa muddatli maqsadlar

  • ishonchli bank tamoyillari asosidagi yangi yoki takomillashtirilgan kredit amaliyotlarini yoʻlga qoʻyish uchun mavjud salohiyatni baholash va salohiyatni rivojlantirish orqali MKOʻBKga moʻljallangan kreditlash dasturlarini amalga oshirishda banklarga koʻmaklashish;
  • risklarni boshqarish mexanizmini mustahkamlash. Bu esa banklarga riskka moslashtirilgandaromadlarning barqarorligini taʼminlashni asosiy maqsad qilgan mustaqil, biznesga yoʻnaltirilgan nazorat tizimlarini boshqarishga imkon beradi

Uzoq muddatli maqsadlar

  • banklarda barqaror oʻsish va oʻzlarining biznes maqsadlariga erishish imkonini beradigan tegishli institutsional asoslarni yaratish;
  • strategik rejalashtirish (jumladan, marketing strategiyasi) hamda biznes rejalarni tayorlash va amalga oshirishda banklarga koʻmaklashish;
  • oqilona bank amaliyotlari va korporativ boshqaruvning ishonchli tamoyillarini joriy qilishga asosiy eʼtibor qaratilgani holda, muhim faoliyat sohalarini rivojlantirish va mustahkamlash